תביעה נגד ביטוח לאומי

ברגעים החשובים של החיים?
תביעת נכות כללית

תביעה למוסד לביטוח לאומי לקצבת נכות כללית זכאים תושבי ישראל, מעל גיל 18 ועד גיל 67, שעקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי אינם יכולים לעבוד או שעובדים אך הכנסתם נפגעה עקב מצבם הרפואי.
המוסד לביטוח לאומי הוא מנגנון ממשלתי שנועד לספק רמת הגנה בעת מצב נצרך.

 

מהם תנאי הזכאות לקצבת נכות כללית?

1. גיל ותושבות: תושב ישראל מעל גיל 18 ועד גיל 67.

2. הכנסות: אדם שאינו עובד או שכיר/עצמאי שהכנסתו נמוכה ב-60% מהשכר הממוצע במשק (מתחת ל-6,331 ₪ ברוטו לחודש נכון לשנת 2020).

3. נכות רפואית

בוועדות הרפואיות יקבע המוסד לביטוח לאומי דרגת נכות רפואית. הסף הרפואי הדרוש לקבלת קצבת נכות כללית הינו 60% נכות רפואית ומעלה או 40% נכות רפואית כאשר מתוכם ליקוי רפואי אחד הינו בדרגה של 25% נכות לפחות.
במקרים חריגים, למשל כאשר אדם עובד ומשתכר ו/או אישה מוגדרת על ידי המוסד לביטוח לאומי כעקרת בית, הסף הרפואי משתנה.
אם התובע חולק על דרגת הנכות הרפואית שנקבעה לו בשלב זה, הוא רשאי להגיש ערעור למוסד לביטוח לאומי ולהיבדק על ידי ועדה רפואית לעררים, אשר תדון בנכותו מחדש.

4. דרגת אי כושר עבודה

לאחר שנקבעה לתובע נכות רפואית ובתנאי שהתובע עובר את הסף הרפואי כאמור לעיל, יבחן המוסד לביטוח לאומי האם התובע איבד את כושר העבודה. בשלב זה עשוי התובע להיות מוזמן לוועדת אי כושר על ידי עובדת סוציאלית של המוסד לביטוח לאומי. אם ייקבע כי התובע איבד את כושר העבודה באופן מלא או חלקי – ישלם הביטוח הלאומי לתובע קצבת נכות כללית שסכומה נקבע בחוק בהתאם לדרגת אי כושר העבודה. לעומת זאת, אם יקבע המוסד לביטוח לאומי כי למרות הנכות הרפואית של התובע הוא לא איבד כלל את כושר העבודה – לא תשולם לתובע קצבה.
אם התובע חולק על דרגת אי הכושר שנקבעה לו, הוא רשאי להגיש ערעור למוסד לביטוח לאומי ולהיבדק על ידי ועדת ערר לעניין אי כושר עבודה.

ייצוג של עורך דין מנוסה, המכיר לעומק את תקנות הביטוח הלאומי, כבר בשלב הגשת התביעה, מגדיל משמעותית את הסיכוי לקבלת קצבת נכות כללית.

משרד עוד צריסקי-אביב: אלי צריסקי, יוסי אביב

גמלת ילד נכה

לגמלת ילד נכה יוכלו להיות זכאים ילדים בגילאים שבין 91 ימים ל-18 שנים ו-3 חודשים, בהתאם לליקוי ממנו סובל הילד ורמת התלות של הילד בזולת.

הליקויים הרפואיים שעשויים להקנות זכאות לגמלת ילד נכה, בכפוף להחלטת המוסד לביטוח לאומי הם:

הספקטרום האוטיסטי, שיתוק מוחין, אלרגיה מסכנת חיים, אפילפסיה, הפרעות תקשורת, בעיות נשימה, סיסטיק פיברוזיס, בעיות התנהגות קשות, מחלות ניוון שרירים, דיאליזה, השגחה חלקית והשגחה מלאה, השתלות, טיפולים/אשפוזים ממושכים, ליקויי שמיעה וראיה, ליקויים נפשיים, מוגבלות שכלית התפתחותית, סרטן, סוכרת, עיכוב התפתחותי, עירויים, שברים פתולוגיים ודלקות כרוניות בעצמות, תלות בזולת, תסמונת דאון, תסמונות נדירות, תפקוד נמוך לפעוטות ודיס אוטונומיה משפחתית.

סכומי גמלת ילד נכה (נכון לשנת 2021) הם כדלקמן:

גמלה בשיעור 50% מקנה קצבה על סך 1286 ₪ לחודש
גמלה בשיעור 100% מקנה קצבה על סך 2608 ₪ לחודש.
גמלה בשיעור 188% מקנה קצבה על סך 4773 ₪ לחודש.

על מנת לקבל גמלת ילד נכה יש להגיש תביעה בצירוף מסמכים רפואיים. המסמכים נבחנים על ידי המוסד לביטוח לאומי ובמידת הצורך יוזמנו הילד והוריו לוועדה רפואית שתבחן זכאותם לקבלת הגמלה.

ייצוג של עורך דין מנוסה, המכיר לעומק את תקנות הביטוח הלאומי, מגדיל משמעותית את הסיכוי לקבלת גמלת ילד נכה.

קצבת שירותים מיוחדים מהביטוח הלאומי

לקצבת שירותים מיוחדים עשויים להיות זכאים גברים ונשים מגיל 18 עד גיל הפרישה (נשים עד גיל 62 וגברים עד גיל 67) הזקוקים לעזרה בפעולות היום יום או להשגחה מתמדת למניעת סכנות לעצמם ולאחרים.

מהם התנאים לזכאות לגמלת שירותים מיוחדים?

1. גיל ותושבות

תושב ישראל מגיל 18 ועד גיל הפרישה.

2. נכות

מקבל קצבת נכות כללית ונקבעה לו נכות רפואית בשיעור 60% על ידי המוסד לביטוח לאומי (מי שאיננו מקבל קצבת נכות כללית בפועל, יהיה זכאי בתנאים מסוימים, לגמלת שירותים מיוחדים רק אם נקבעו לו לפחות 75% נכות רפואית).

3. תנאים מיוחדים

אינו נמצא במוסד שניתנים בו שירותי רפואה/סיעוד/שיקום.

סכומי קצבת שירותים מיוחדים (נכון לשנת 2021):

קצבה בשיעור 50%- 1427 ₪.
קצבה בשיעור 112%- 3334 ₪.
קצבה בשיעור 188%- 5341 ₪.

שימו לב- מי שזכאי לגמלת ניידות ולקצבת שירותים מיוחדים, ייאלץ לבחור בין הגמלאות, אלא אם נקבעה לו בוועדת הניידות מטעם משרד הבריאות מוגבלות בשיעור 100% ו/או נקבע כי הוא זקוק ומשתמש/ מרותק לכיסא גלגלים ו/או נקבעה לו על ידי המוסד לביטוח לאומי, זכאות לקצבת שירותים מיוחדים בשיעור 100% ומעלה.

בנוסף, מי שהגיש תביעה לשירותים מיוחדים לפני גיל הפרישה ונמצא זכאי לקצבה, ימשיך לקבל קצבה זו גם לאחר גיל הפרישה ואף תישמר לו הזכות להגיש בקשה להגדלת הקצבה במקרה של החמרת מצב בעתיד אלא אם הוא כבר מקבל את הקצבה המקסימלית.

ייצוג של עורך דין מנוסה, המכיר לעומק את תקנות הביטוח הלאומי, מגדיל משמעותית את הסיכוי לקבלת קצבת שירותים מיוחדים.

שימו לב בנוסף לתביעה כנגד המוסד לביטוח הלאומי ניתן להגיש גם תביעת סיעוד נגד חברת הביטוח במקרה וישנה פוליסה בתוקף. כדאי ומומלץ ליצור עימנו קשר לצורך מבדק התאמה קצר.

ניידות

אנשים הסובלים מליקוי ברגליים המגביל אותם בהליכה עשויים להיות זכאים להטבות בניידות מהמוסד לביטוח לאומי. שיעור מוגבלות בניידות נקבע על ידי ועדה רפואית מטעם משרד הבריאות.

לאחר קביעת שיעור המוגבלות ניתן לפנות למוסד לביטוח לאומי לקבלת הטבות כגון: הלוואה עומדת לרכישת רכב חדש, גמלת ניידות חודשית, התקנת אביזרים מיוחדים ברכב המותאם לבעלי מוגבלות וכיוב'.

התנאים לקבלת הטבות בניידות:

1. גיל ותושבות

על המבקש להיות תושב ישראל בין גיל 3 ל-67 בעת הגשת הבקשה.

2. ועדה רפואית

ועדה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות מטעם משרד הבריאות קבעה למבקש בעל רישיון נהיגה בתוקף 40% מוגבלות בניידות לפחות או למבקש חסר רישיון נהיגה בתוקף 60% מוגבלות בניידות לפחות.

שימו לב – מי שנקבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור 40% לפחות, אך עקב מוגבלותו נקבע כי הוא זקוק ומשתמש בכסא גלגלים, עשוי להיות זכאי להטבות בניידות גם אם אין ברשותו רישיון נהיגה בתוקף.

להלן הליקויים בגינם עשויה הוועדה הרפואית לקבוע מוגבלות בניידות :

• שיתוקים
• קטיעות
• קשיונות
• נקיעות
• מפרקים מדומים
• הגבלת כושר המפרקים ברגליים או החלפתם
• קיצור גפה
• תהליך אי-ספיקה היקפית בעורקי הגפיים
• הפרעות במערכת כלי הלימפה
• מומים מלידה
• קומה נמוכה

באם המבקש חולק על החלטת הוועדה הרפואית מטעם משרד הבריאות באפשרותו להגיש ערעור על ההחלטה בתוך 60 יום ממועד קבלתה והמערער יוזמן לוועדה רפואית לעררים.

אם המבקש איננו מעוניין לערער על החלטת הוועדה הרפואית עליו להגיש טופס תביעה להטבות בניידות למוסד לביטוח לאומי על מנת לממש את ההטבות בניידות על פי שיעור המוגבלות שנקבע. גם המוסד לביטוח הלאומי רשאי לערער על החלטת משרד הבריאות אם רופא מטעמו סבור שהחלטת הוועדה רפואית איננה משקפת את מצבו של התובע.

מומלץ להתייעץ כבר בשלב הראשוני, ואף טרם הגשת בקשה, עם עורך דין מנוסה המכיר את רשימת הליקויים ואת התנאים לקבלת הטבות בניידות, על מנת להעריך את הסיכוי לקבלת ההטבות.

צרסקי אביב- משרד עורכי דין

משרדינו ישמח להעניק שירות במסגרת תביעה לביטוח הלאומי. ניתן לשלוח פרטים באמצעות עמוד צור קשר , ואנו נחזור אליך לתחילת טיפול