תאונות עבודה

תאונת עבודה מוגדרת בחוק כתאונה שארעה תוך כדי ועקב העבודה ולרבות בדרך לעבודה וממנה בחזרה.

קיימים 3 סוגים שונים של תאונות העשויות להיות מוכרות כתאונות עבודה:

1. תאונת עבודה

אירוע תאונתי ספציפי ונקודתי שארע בזמן ועקב העבודה (לרבות תאונת דרכים בדרך לעבודה ממנה). לדוגמא: נפילה/החלקה במקום העבודה.

2. מחלת מקצוע

מבוטחים, שכירים או עצמאיים, שחלו במחלות מסוימות (רשימת המחלות מופיעה בתקנות הביטוח הלאומי) עקב עבודה ממושכת לאורך השנים. לדוגמא: אדם שסובל מירידה בשמיעה כתוצאה מחשיפה ממושכת לרעש.

3. מיקרוטראומה

פגיעות זעירות חוזרות ונשנות ו/או חשיפה ממושכת לחומרים מסוימים שגרמו לנזק. למשל חקלאי שחלה בפרקינסון כתוצאה מחשיפה לרעלים בחומרי ההדברה איתם עבד בשדות.

הליך התביעה מול המוסד לביטוח לאומי מתחלק ל-2 שלבים:

שלב ההכרה

בשלב זה יש להוכיח למוסד לביטוח לאומי קשר סיבתי בין ביצוע העבודה לפגיעה. שימו לב, לא כל פגיעה תוכר כתאונת עבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי. מדובר בשלב קריטי שייצוג על ידי עורך דין נחוץ בו עד מאוד. לעיתים קרובות ביטוח לאומי קובע כי התאונה לא עונה על הגדרות החוק לתאונת עבודה ועל כן התביעה נדחית. ייצוג של עורך דין כבר בשלבים הראשונים מיד לאחר התאונה, מגדיל את הסיכוי להכרה בתאונה, כתאונת עבודה.

שלב הנכות

מי שתביעתו הוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה יוכל לעמוד בפני ועדה רפואית שתקבע את אחוזי נכותו.

מבוטחים שנקבעו להם 0%- 9% לא יהיו זכאים לקצבת נכות מעבודה.
מבוטחים שנקבעו להם אחוזי נכות בשיעור 10%- 19% יהיו זכאים למענק חד פעמי.
מבוטחים שנקבעו להם 20% נכות ומעלה יהיו זכאים לקצבה חודשית.

ייצוג על ידי עורך דין בוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי, מגדיל את הסיכויים לקבלת אחוזי נכות מרביים.