תביעת אובדן כושר עבודה

אדם עובד אשר רכש פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה ו/או חבר בקרן פנסיה ובעקבות פגיעה/מחלה/פציעה/ליקוי רפואי אחר איבד את יכולתו לעבוד באופן מלא או חלקי יכול בתנאים מסוימים לקבל פיצוי על אובדן הכנסתו מחברת הביטוח ו/או קרן הפנסיה.

התנאי הראשון לקבלת פיצוי בגין אובדן כושר עבודה הינו כי רופא מומחה או רופא תעסוקתי אשר בדק את המבוטח קבע כי כתוצאה ממצבו הרפואי הוא איננו יכול לעבוד לפחות 91 ימים רצופים.

התנאי השני הינו ירידה בהכנסות המבוטח כתוצאה ממצבו הרפואי. חברת הביטוח תבקש מהמבוטח להציג אישורים על ירידה בהכנסותיו, לרבות תלושי שכר ו/או אישורים ממס הכנסה והמוסד לביטוח לאומי.

משרד עוד צריסקי-אביב: אלי צריסקי, יוסי אביב

לאחר בדיקת המסמכים הרפואיים והכנסותיו של המבוטח, עשויה חברת הביטוח לזמן את המבוטח לוועדה רפואית. בוועדה, המתקיימת במכון פרטי הנותן שירות לחברת הביטוח, ייבדק המבוטח על ידי רופאים מומחים בהתאם לליקויו הרפואיים ועל ידי רופא תעסוקתי. מטרת הוועדה היא לערוך חוות דעת עבור חברת הביטוח בדבר מסוגלותו או אי מסוגלותו של המבוטח לעבודה.

לעתים חברת הביטוח עשויה לבצע חקירה סמויה או גלויה על מנת לאמת את טענות המבוטח.

לאחר בדיקת כל המסמכים והנתונים כאמור לעיל, אם תקבע חברת הביטוח ו/או קרן הפנסיה כי המבוטח זכאי לפיצוי בגין אובדן כושר עבודה, הוא יקבל פיצוי חודשי בהתאם לגובה הפיצוי הקבוע בפוליסת הביטוח ו/או קרן הפנסיה שנערכה עבורו ולזמן שנקבע על ידי הוועדה הרפואית.

ייצוג של עורך דין אל מול חברת הביטוח ו/או קרן הפנסיה, מגדיל משמעותית את הסיכוי לקבלת פיצוי בגין אובדן כושר עבודה.

 

מעוניינים לתבוע על אובדן כושר עבודה? צרו קשר עוד היום עם משרד עו"ד צ'ריסקי-אביב